The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
geng hao di fa hui min hang ye zai jia kuai zhuan bian jing ji fa zhan fang shi he diao zheng jing ji jie gou zhong de zhan lue zuo yong ( jie xuan ) min hang ju ju chang li jia xiang zai 2011 nian quan guo min hang gui hua zuo ji chang gong zuo hui yi shang de jiang hua ( er )
Pages: 4-8
Year: Issue:  8
Journal: Air Transport & Business

Keyword:  通用航空 机场管理 航空公司 民航业 支线航空 战略作用 运营模式 民航局 综合交通运输体系 经济社会发展战略;
Abstract: <正>(上接总第290期)二、更好地服务国家和区域经济社会发展战略,民航业自身也要加快转变发展方式、调整行业经济结构长期以来,我国民航业始终存在着区域发展不平衡,支线航空、航空货运、国际航空
Related Articles
No related articles found