The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
jia qiang xian chang jian cha cu jin wai hui guan li zheng ce zhi xing de you xiao xing dui chu kou shou jie hui lian wang he cha zheng ce zhi xing qing kuang de jian cha he si kao
Author(s): 
Pages: 52-53
Year: Issue:  1
Journal: Xi'an Finance

Keyword:  进出口 政策 建议;
Abstract: 本文通过对陕西省银行执行出口收结汇联网核查政策情况的检查,指出银行在政策执行中存在的问题,提出进一步加强出口收结汇联网核查政策管理的建议和通过现场检查得到的有关启示。
Related Articles
No related articles found