The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
guo jia shi pin yao pin jian guan zong ju guo jia wei sheng ji sheng wei tong zhi hui fu shi yong shen zuo kang tai sheng wu zhi pin gu fen you xian gong si sheng chan de zhong zu yi xing gan yan yi miao ( niang jiu jiao mu )
Pages: 87
Year: Issue:  2
Journal: World Clinical Drugs

Keyword:  监管总局病例调查检查报告酿酒酵母http;
Abstract: <正>(2014-02-10)[2014-01-17]http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0051/96401.html国家食品药品监管总局和国家卫生计生委对深圳康泰生物制品股份有限公司及其所生产的重组乙型肝炎疫苗展开全面调查。根据现场检查报告、产品抽验结果、质量回顾分析以及病例调查诊断等情况,未发现深圳康泰生
Related Articles
No related articles found