The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
tui jin gao shi ke cheng jiao cai ti xi gai ge wei zhong xiao xue su zhi jiao yu fu wu guo jia jiao wei liu bin fu zhu ren zai gao deng shi fan jiao yu mian xiang 21 shi ji jiao xue nei rong he ke cheng ti xi gai ge ji hua xiang mu zhong shen gong zuo hui yi shang de jiang hua
Pages: 3-7
Year: Issue:  1
Journal: Teacher Education Research

Keyword:  教学内容和课程体系改革高等师范教育教材体系改革中小学素质教育基础教育高师课程高师院校应试教育面向21世纪师范院校;
Abstract: 推进高师课程、教材体系改革为中小学素质教育服务国家教委柳斌副主任在“高等师范教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划项目终审工作会议”上的讲话(一九九七年十二月二十五日)高师如何面向21世纪进行课程、教材体系的改革,是一个非常重要的问题。以前我们没...
Related Articles
No related articles found