The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
ti gao zhi zheng dang jia yu she hui zhu yi shi chang jing ji de neng li xue xi zhong gong zhong yang guan yu zhi ding guo min jing ji he she hui fa zhan di shi er ge wu nian gui hua de jian yi
Author(s): 
Pages: 18-21
Year: Issue:  1
Journal: ZHONGGONG GUIZHOU SHENGWEI DANGXIAO XUEBAO

Abstract: 中国共产党的领导是实现"十二五"时期经济社会发展目标的根本保证.提高执政党驾驭社会主义市场经济的能力事关重大、事关长远.要提高驾驭能力必须把握以下几个问题:牢牢树立科学发展观;把握好改革时机和力度;加强学习;探索和把握我国社会主义市场经济规律;按社会主义市场经济规律办事.
Related Articles
No related articles found