The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
suno,somero kaj energio
Author(s): 
Pages: 12
Year: Issue:  Z3
Journal: World

Abstract: <正> La somero varrnegas,homoj ferias aǔalmenaǔ feriemas.La suno varmigas niajn ko-rojn.Sedi ankaǔ estas la plej granda energio-liveranto por nia tero.La jara energiodonaco dela suno al nia planeclo estasirkaǔ 25 000-obletio,kion la tuta homaro bezonas dum la samaperiodo.Uzi tiun preskaǔ senliman energifontonhavas grandajn avantaojn.La uzado de sunen-ergio ne kaǔzas plivarmion de la atmosfero.Male,la fosiliaj brulajoj kiel oleo,tergaso aǔ
Related Articles
No related articles found