The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
he xie tuan dui jian she de duo zhong han yi fang bei jing zhu zong di san kai fa jian she you xian gong si di wu xiang mu jing li bu dang zhi bu shu ji dan yuan
Pages: 122-123
Year: Issue:  4
Journal: Economic Monthly

Abstract:  古语云:"和为贵".一语点破古人"和谐"之道.而从儒家的"仁爱"和"大同",道家的"万物与我为一"、 "顺其自然",到释家的"众生平等"、"普度众生",单元都津津乐道,自有一番见地.
Related Articles
No related articles found